Incapacitate Permanentă de muncă (baja por incapacidad permanente)

Concediul medical reprezintă incapacitatea persoanei de a lucra datorită unei îmbolnăviri ori accident. De cele mai multe ori acesta este pe o perioada determinată de criterii medicale. Doar un medic poate aproba un concediu medical.

Incapacitatea poate fi de două feluri, temporară (IT) sau permanentă (IP). Informații privind incapacitatea personală găsiți aici.

În ceea ce privește incapacitatea permanentă aceasta apare atunci când persoana nu mai poate să-și desfășoare activitățile de muncă datorită gravității bolii sau leziunilor apărute. În această situație putem discuta despre o incapacitate însoțită de o pensie.

Referindu-ne la un concediu medical, acesta are o durată maximă de 12 luni, după acestă perioadă, pacientul va fi supus unor noi investigații medicale de către (INSS) Institutul Național de Seguritate Socială care va decide prelungirea concediului medical cu încă 6 luni sau îi va înfăptul un dosar pentru recunoașterea incapacității permanente. În cazul în care în acest timp apar îmbunătățiri ale stării de sănătate al pacientului, INSS poate decide suspendarea concediului medical.
Incapacitatea permanentă poate fi parțială, beneficiind de o indemnizație de 24 de luni calculate la baza regulatoare a venitului primit in timpul concediului medical cu incapacitate temporară.
Pensia pentru Incapacitatea Permanentă totală, absolută sau de invaliditate mare se calculează având în vedere baza regulatoare din ultimele 96 de luni lucrate. Însă este INSS cel ce stabilește exact pensia în funcție de fiecare caz în parte, pentru ca va ține cont și de alte criterii, vârsta, anii cotizați, persoane în întreținere etc.

Pentru a putea beneficia de pensia pe caz de boală, în cazul unei boli comune este necesar să fi cotizat 1800 de zile în ultimii 10 ani, dar în cazul unei boli profesionale ori accident de muncă nu contează cotizația.

Deși INSS stabilește o incapacitate permanentă, se vor solicita întotdeauna revizuiri ce-i vor fi comunicate persoanei în drept, revizuire ce poate oricând modifica stadiul incapacității în funcție de starea de sănătate. Pensia de incapacitate este compatibilă cu anumite relații de muncă, cu pensia de văduvie, dar incompatibilă cu alte ajutoare sociale ori cu pensia de drept. Va fi plătită lunar.

Share

Leave a Reply