Recunoaşterea și executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene

Hotărârile judecătorești emise de alte state au efect pe teritoriul României doar după recunoașterea lor.

Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine, în Romania, se numește exequator, și se face respectând regulile Noului Cod de Procedură civilă și a dispozițiilor legale. Hotărârile străine sunt hotărâri judecătorești ce au fost pronunțate de instanțe străine, ce și-au dovedit competența.
Astfel, hotărârea emisă de o instanță dintr-un stat membru trebuie să fie definitivă potrivit legilor acelui stat. Dovada se va face prin anumite acte sau certificate de grefă emise de organele competente sau de instanțele ce au pronunțat-o.
Documentele ce însoțesc cererea de recunoaștere vor fi traduse de persoane autorizate și supralegalizate. Cererile se depun la instanțele românești competente.

După înregistrarea cererilor de recunoaștere, instanțele competente din România vor verifica îndeplinirea exactă a acestor condiții, iar după verificare va admite sau va respinge cererea. De asemenea trebuie precizat faptul că nu pot fi puse în executare hotărâri prin care s-au luat măsuri asiguratorii sau de executare provizorie.
Hotărârile arbitrare definitiv pronunțate de alte state devin obligatorii și executorii și pe teritoriul României la cererea persoanei interesate. Pentru facilitarea acestor procedee se va ține cont de prevederile Convențiilor internaționale în materia arbitrajului, acestea reglementând atât procedura cât și efectele hotărârilor străine. Procedura de recunoaștere , denumită și exequatur, dacă este acceptată, are drept urmare imediată aplicarea hotărârii așa cum fusese dictată inițial iar efectele principale sunt forța executorie dar și cel al autorității de lucru judecat.
Forța executorie a hotărârii nu se dobândește automat ci apare ca urmare a procedurii de recunoaștere. Ca și în cazul oricăror hotărâri ce nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie, acestea pot fi puse în executare pe teritoriul României, la cererea persoanei interesate.

Hotărârile străine dobândesc forță executorie doar după obținerea recunoașterii prin exequatur, astfel, se va pune în mișcare forța de constrângere a statului. Organele de executare nu vor putea acționa decât după recunoaștere. Executarea va fi încuviințată de către instanță.

Ca exemplu al necesității recunoașterii putem vorbi despre sentințele de divorț date de către judecătoriile din Spania. Dacă nu s-a cerut recunoașterea lor epresă pe teritoriul României, la o instanța competentă, acestea nu au efect, adică divorțul în sine nu este recunoscut în România. Pentru evitarea problemelor ce pot apărea sau a introducerii unei noi acțiuni de divorț, este absolut necesară începerea procedurii de exequatur imediat după terminarea procesului în Spania sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene.2017

Share

Leave a Reply