Noi precizări din partea Ministerului Finanțelor Publice în legătură cu „chestionarul pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”

Așa cum am scris în articolul anterior, în anul 2012 a fost instituită obligativitatea completării unui chestionar de stabilire a rezidenței fiscale la părăsirea României pentru o perioadă mai lungă de 183 de zile(6 luni). 

Având în vedere sutele de discuții ce au avut loc atât in mediul online, cât și în presă, Ministerul Finanțelor Publice a ținut să facă noi precizări, și anume, că obligația completării acelui formular revine doar persoanelor ce au părăsit România după 30 ianuarie 2012, adică după data intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 74/2012. Persoanele ce au părăsit România anterior acelei date NU au această obligație..

Tot Ministerul le recomandă persoanelor aflate în această situație, să verifice acest aspect la organul fiscal la care sunt înregistrate., lucru posibil prin transmiterea unei solicitări prin intermediul acestui formular:  https://www.anaf.ro/asistpublic/

Totuși, prin depunerea chestionarului, autoritatea fiscală  va putea stabili situația concretă a contribuabilului dar și scoaterea acestuia din evidențele fiscale din România și declararea acestuia ca fiind nerezident fiscal .

Însă, dacă persoana interesată continuă să obțină venituri atât pe teriotoriul altei țări cât și pe teritoriul României ( prin chirii, dividende, dobânzi, etc) vrea să evite dubla impozitare, după depunerea chestionarului și stabilirea rezidenței fiscale în alt stat, va fi menținut și în evidențele fiscale românești DAR va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform convenției de evitare a dublei impozitări.

Pentru a evita această dublă impozitare, persoana interesată va cere statului pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea, un certificat de rezidență fiscală. În Spania, acesta se eliberează de către „Agencia Tributaria”. Acest certificat, va fi trimis sau depus personal sau prin mandatar, împreună cu chestionarul completat, la agenția fiscală de pe raza municipiului de reședință. 

Persoanele care au părăsit sau părăsesc România și nu depun documentele cerute vor fi considerați ca având rezidența fiscală în România si vor fi impozitați ca atare.

Informații suplimentare pot fi cerute la numărul de telefon 0040314039160, (call center) sau folosind formularul de contact disponibil pe http://www.anaf.ro

Vă reamintim că aveți nevoie de un traducător autorizat care să vă traducă certificatul de rezidență fiscală spaniolă și vă lăsăm datele de contact ale colaboratorului nostru.
 
2017

Share

Leave a Reply