Schimbarea rezidenței fiscale odată cu părăsirea României.

Ce este rezidența fiscală?

     Prin rezidența fiscală se face referire la un concept cu ajutorul căruia se pot determina competențele tributare ale unui stat. Statele au capacitatea de a impozita veniturile realizate de toți cetățenii pe teriotoriul său. Poate apărea dorința de a strânge cât mai multe impozite de la rezindenții săi, astfel că poate apărea posibilitatea ca o persoană să fie rezidentă în mai multe state, astfel că cetățenii au nevoie de măsuri concrete pentru evitarea dublei impozitări.

      În România, este considerată persoană fizică rezidentă,  acea persoană care are domiciliul în România, centrul intereselor vitale ale acesteia se află pe teritoriul României, locuiește în țară pentru una sau mai multe perioade ce însumează 183 de zile pe parcursul unui an, dar si cei ce lucrează în străinătate ca funcționar sau angajat al României pe teritoriul altui stat. Astfel că după stabilirea rezidenței fiscale, veniturile obținute de acea persoană devin impozabile de către statul în care acesta o are. 

    Prin OG nr. 30/2011 s-a stabilit că orice persoană are rezidența fiscală pe teritoriul României va fi impozitată indiferent dacă veniturile sunt obținute în țară sau în alt stat. De precizat e faptul că România are convenții semnate cu o serie de state europene pentru evitarea dublei impozitări , luându-se în calcul o serie de aspecte cum ar fi locuința permanentă a cetățeanului, centru de interese vitale, statul în care locuiește frecvent dar și statul al cărei naționalitate/cetățenie o are.

    Potrivit unui nou Ordin al Ministerului Finanțelor Publice (OMFP1099/2016), pentru a fi scutiți de dubla impozitare, cetățenii români care părăsesc teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 183 de zile pe an sunt obligați să-și schimbe rezidența fiscală pentru a fi scutiți de la dubla impozitare a veniturilor.  Astfel că are obligația de a completa un formular de schimbare a rezidenței, si de a-l depune sau trimite la fisc, însoțit de un certificat de rezidență fiscală emis de statul unde își are locul de muncă și unde realizează venituri

    Certificatul are nevoie de traducere. Actele cerute se pot depune personal sau prin mandatar cu procură specială la ghișeele anaf din județul/localitatea de domiciliu. O altă modalitate o reprezintă trimiterea actelor prin poștă cu confirmare de primire. Normele sunt valabile și obligatorii la părăsirea teritoriului României pentru o perioada mai mare de 183 de zile anual, dar și pentru cei stabiliți in străinătate inclusiv înainte de eliberarea acestui ordin. Aceste norme devin obligatorii, recomandată fiind depunerea actelor până la data de 1 ianuarie 2018, în caz contrar, cetățenii ce nu o vor face pot fi sancționați pe cale administrativă (prin amenzi). 

    În Spania, determinarea rezidenței fiscale se face îndeplininid anumite condiții, astfel că cetățenii care au reședința pe teriotoriul statulșui mai mult de 183 de zile pe an, sau cei care își au centrul de interese economice sau au sediile fiscale pe acest teritoriu devin rezidenți fiscali și vor fi impozitați conform nomelor spaniole. Certificatul de rezidență fiscală este eliberat, la cerere și cu programare în prealabil de către Agenția Tributară (agencia tributaria).

    Găsiți atașat mai jos Ordinul Ministerului Finanțelor Publice, chestionarul de schimbare a rezidenței, un model al certificatului de rezidență fiscală emis în Spania dar și o carte de vizită a unui Traducător autorizat ce vă stă la dispoziție pentru a vă traduce acest cerificat. 

 

 

 

 

 

 

 

OMFP1099_2016

schimbare.rezidenta

 

Share

2 Comments on “Schimbarea rezidenței fiscale odată cu părăsirea României.

Leave a Reply