Despre Pensie, cum primești pensia în Spania și cum o primești în România.


Un angajat român are dreptul de a cere pensie pentru anii lucrați legal în orice țară europeană. Anumite state din Uniunea Europeană au o serie de cerințe ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea primi pensia. Este și cazul Spaniei, unde legislația prevede o perioadă minimă de cotizare de 15 ani. În condițiile în care un cetățean român nu ar îndeplini aceasta cerință, ar putea cere cumpularea pensiei din Spania cu cea din România, dacă în România le îndeplinește, și anume, vârsta de pensionare sau minimul de ani în care a cotizat. Astfel, pentru a putea beneficia de pensie în România, ai nevoie de minim 15 ani cotizați, vârsta de pensionare fiind de 65 de ani pentru bărbați, respectiv 63 de ani pentru femei. În cazul pensionării anticipate, aceasta se poate cere cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei de pensionarea, dar doar dacă perioada de cotizație depășește 35 de ani. Când cetățeanul interesat îndeplinește condițiile de pensionare dintr-un stat, poate cere adăugarea vechimei din alt stat, la pensie.

Persoana interesată va trebui să depună un dosar la casa de pensii din statul în care o va cere, completând formulare spcifice în care va menționa toate țările în care a lucrat și a cotizat la sistemele de securitate socială ale țărilor respective. În Spania, se va cere un formular, la Trezoreria Securității Sociale din comunitate unde ați lucrat (informe de vida laboral) document care certifică perioada exactă de cotizare.2017
În România, cei interesați de pensionare, se vor adresa instituției numită Casa Națională de Pensii Publice, unde vor aduce și documentele care dovedesc că au lucrat și cotizat în alte state ale Uniunii Europene, instituția fiind de asemeni abilitată în a cere informații instituțiilor omoloage din alte țări prin intermediul formularului E104. Astfel, Casele de Pensie din statele unde un român a lucrat vor analiza și calculacontribuțiile plătite. Casele de Pensii vor stabili astfel pensia teoretică pe care ar trebui să v-o plătească dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata.

Share

Leave a Reply