Ce este un ¨traductor jurado¨? Si ce documente au nevoie de traducere autorizata?

Ce este un ”traductor jurado”?11703051_10205783401396579_5920199784489110381_n
Un ”traductor jurado” este un traducător expert autorizat, numit de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperare din Spania. În Spania, traducătorii experți autorizați (traductores jurados), sunt singurii profesioniști capacitați pentru a realiza astfel de traduceri. Traducerile se realizează din limba română în limba spaniolă și viceversa, după orice document oficial. Numirea traducătorilor experți autorizați, ”jurados”, este înregistrată la Biroul Interpreților de Limbi Străine din Madrid (Oficina de Interpretación de Lenguas) și la Delegația de Guvern sau Guvenul Civil Provincial al Comunității Autonome în care va exercita ca traducător. Ministerul Afacerilor externe actualizează regular lista traducătorilor ”jurados”.
Ce documente au nevoie de traducere autorizată?
Traducerile autorizate sau „juradas” au un statut juridic similar unui document notarial, prin certificarea publică a exactității și integralității.
Așadar, dacă documentul are caracter oficial și trebuie prezentat administrației publice, unui organ judiciar sau unei instituții academice, va fi nevoie de o TRADUCERE AUTORIZATĂ -”JURADA”, ce va conține semnătura și ștampila Traducătorului Autorizat (Jurado), care în această situație exercită funcția de atestare publică.
De asemenea, se poate solicita o traducere ”jurada” doar pentru garantarea informației traduse, având în vedere că Traducătorul certifică autenticitatea acestor documente cu semnătura și ștampila înregistrate în prealabil.
Documentele care au cel mai des nevoie de o traducere autorizată sunt următoarele: certificatele de naștere, căsătorie și deces, cazierele judiciare, diplome de studii, foi matricole, vize, sentințe judecătorești, rezoluții administrative, împuterniciri notariale, certificate medico-legale, contracte de muncă, contracte de proprietate și/sau vânzare-cumpărare, cărți de muncă, livrete de familie, etc.

 

Autor Cecilia Limona Prajisteanu


Share

Leave a Reply